Kundcase

Nordic Nest

Bransch


E-handelsbolag

OMfattning


Dataflöden, beräkningar, RFM-analys. Använder Spryard Flows

Utmaningen

Nordic Nest är ett e-handelsbolag som säljer skandinavisk design och heminredning. För dem är det viktigt att verkligen förstå sina kunder på djupet, för att kunna fatta smarta beslut som rör allt ifrån försäljning och marknadsföring till lagerhållning.

När ansvarig för Business Intelligence på Nordic Nest kontaktade oss för tre år sedan hade de utmaningar med sin datauppsättning. De ville göra ett omtag och strukturera upp datan bakom Power BI på ett bättre sätt för att få ut rapporter med djupare insikter.

“Som e-handelsbolag är det viktigt att kunna se och analysera historisk data för att få insikter i vilka produkter som är storsäljarna, vilka som behöver köpas in mer frekvent och vilka som bör fasas ut”. säger Alexander, Head of Business Intelligence på Nordic Nest.

Lösningen

Vi började med att sätta upp en RFM-analys som ger viktiga insikter om kunderna.

Med RFM-metoden får man reda på när en kund handlade senast, hur ofta de handlar och hur mycket de spenderar. Den informationen används sedan för att kommunicera med kunderna på ett mer träffsäkert sätt.

“Spry hjälper oss förstå vår verksamhet bättre. De gör det möjligt för oss att analysera vad som driver försäljning i våra kategorier och marknader, hur våra kunders köpbeteende utvecklas, hur många ordrar vi skeppar ut och annan information som ger oss underlag för att fatta viktiga affärsbeslut”, säger Alexander.

Resultatet

Numera kan Nordic Nest nästan se data i realtid. Det innebär att de hela tiden kan fatta snabba och smarta beslut om olika saker som rör verksamheten. Även om det är få från Nordic Nest som har daglig kontakt med Spry, så påverkar Sprys arbete i princip alla på hela verksamheten.

“Spry tar datan från dess råa form och gör den visuellt presenterbar och lätt att förstå för alla våra medarbetare, även för dem som inte är vana vid tabeller och diagram. De enar datan på ett sätt som gör att det bara finns en sanning för alla, vilket gör hela organisationen till smarta beslutsfattare”, säger Alexander.

Rapporter i realtid för snabbare beslut

Data som ger insikt i vad som driver försäljning

Visualiseringar som hela organisationen kan ta till sig

Alexander Olsson,
Head of BI på Nordic Nest

“Vi märker att Spry bryr sig om oss och våra mål på riktigt. Ofta ber vi om en lösning men får tillbaka något ännu bättre, även om lösningen de föreslår ibland innebär färre timmar för dem. De utmanar oss i en positiv bemärkelse och kommer ofta med nya smarta idéer”

Redo att ta din BI-lösning till nästa nivå?