Microsoft Business Intelligence

Var med i teknikens framkant med Microsoft BI

Microsoft BI

Microsoft har en ledande position på marknaden inom beslutsstöd med en stor bredd av verktyg för olika behov – från Self-service BI till Enterprise BI. Vi på Spry är specialiserade på Microsoft BI med passion för att hjälpa företag att nå uppsatta mål genom rätt beslutsstöd.

Rapporter med Power BI, Reporting Services och Excel

När man väljer rapportgränssnitt behöver man se till vilka behov de användare som ska arbeta med rapporterna har. Innehåll, layout, interaktivitet och funktioner kan skilja sig stort mellan exempelvis en ekonom, orderläggare, chef eller ledningsgrupp.

Det kanske mest mångsida verktyget är Power BI vilket ger stora visuella möjligheter och hög interaktivitet i rapporterna. Som användare har du möjlighet att utforska dina affärsdata på egen hand med exempelvis lättskapade rapporter och dashboards, Q&A, alerts och analysfunktioner. Du har dessutom alltid tillgång till dina rapporter via webben eller din mobila enhet. Läs mer om Power BI här.

Ett annat alternativ kan vara Reporting Services (SSRS) som är en del av SQL Server. Här får du tillgång till färdigpaketerade och paginerade rapporter utefter ett förutbestämt utseende. Detta kan exempelvis passa den målgrupp som inte har behov av interaktivitet eller att utforska sin affärsdata själv, utan vill arbeta mer traditionellt liknande färdiga PDF- och PPT-rapporter.

Excel har fortfarande sin plats inom Self-Service BI och passar den målgrupp som är van vid och trivs med att skapa egna rapporter med hjälp av Excels gränssnitt, funktioner och formler. Man kan i dag få bra prestanda och flexibilitet i Excel med hjälp av Power Query (Hämta och transformera data) och Power Pivot som är verktyg för datatransformation och modellering.

Valet av rapportgränssnitt behöver inte vara uteslutande då det finns bra integrationer mellan alla verktyg inom Microsoft BI. Det gör att vi, i en och samma BI-lösning, kan skapa centraliserad bakomliggande logik och sedan välja en kombination av de rapportgränssnitt som passar organisationens alla målgrupper.

Azure och molnlösningar

Vi jobbar med Microsoft Azure i våra molnbaserade projekt. Här utvecklar vi fullskaliga lösningar inom integration, datalagring, arbetsflöden och webb utan behov av fysiska servrar eller hårdvara. Med hjälp av rätt Azure-tjänster och Power BI bygger vi helt serverlösa beslutsstöd som passar både mindre och större behov.

Många av våra kunder använder molnbaserade produkter som Fortnox för ekonomi, Salesforce för CRM, Google Analytics för webbstatistik och Mailchimp för marknadsutskick. Oavsett vilka system ni använder ser vi till att utveckla tillförlitliga integrationer mellan systemen – både för att automatisera arbetsflöden och för att hämta data inför beslutsstöd. Vi arbetar här exempelvis med tjänster som Azure Data Factory, Azure Logic Apps, MicrosoftFlow och Azure Functions.

Beroende på behov av datalagring finns flera Azure-tjänster att välja bland. En enklare och kostnadseffektiv Azure SQL databas går att använda i vanliga såväl som mer avancerade BI-lösningar. Det finns även alternativ för mer specifika behov och riktigt stora datamängder med Azure Data Lake, Azure SQL Data Warehouse och Azure Cosmos DB. För centraliserade datamodeller (kuber) på Enterprise-nivå används med fördel Azure Analysis Services.

Databaser och lagring

Det är vanligt att man som företag har system som använder lokala databaser, antingen på egna servrar eller hos en hostingpartner. När en befintlig IT-miljö redan är uppsatt är det naturligt att använda samma miljö även till sitt beslutsstöd. Vi kan då skapa integrationer mellan era system och förbereda datalager med hjälp av de verktyg som ni redan har.

En av de mest populära databashanterarna är Microsoft SQL Server som oftast är en del av företags befintliga IT-miljö. Det är även ett verktyg inom Microsoft BI med mycket kraft för lagring och hantering av både små och riktigt stora datamängder på Enterprise-nivå. Inbyggt i SQL Server finns verktygen Integration Services (SSIS) och Analysis Services (SSAS) där vi kan utveckla stabila integrationer och kuber med högsta prestanda.

Vi ser till att er data i rapporterna alltid är uppdaterad utifrån era önskemål. Antingen sätter vi upp automatiska schemalagda körningar där data uppdateras enligt givna intervaller, eller så strömmar vi realtidsdata direkt till rapporterna när ert behov är av mer kritisk karaktär.

Digitalisera arbetsplatsen med Office 365, Teams och SharePoint

Ofta är rapporter en del av en grupps samverkan och arbete. Det kan handla om en digitaliserad arbetsyta där gruppen kan kommunicera, dela dokument och uppdatera projektaktiviteter. Det kan också finnas stöd för inmatning av data för exempelvis budget och prognos. Rapporter är en naturlig del av dessa arbetsytor och sammantaget gör det att ni kan samla alla viktiga delar av ett effektivt samarbete på en och samma plats.

Office 365 erbjuder flera sätt att skapa gemensamma arbetsytor på. För en projektgrupp är Microsoft Teams ett säkert val där ni kan kommunicera projektinformation, planera aktiviteter och scheman, hålla möten, chatta och dela filer. Det finns appar för en mängd olika onlinetjänster att lägga till. Bland dem hittar vi såklart Power BI men även Trello, Jira m.m. Filer som Excel och Word kan även redigeras direkt i gränssnittet.

På avdelnings- eller företagsnivå är ofta SharePoint Online ett bra alternativ där en site kan hållas enkel eller skalas upp till ett fullskaligt intranät. Konfigurationsmöjligheterna är många och det finns fullt stöd för utveckling av anpassade funktioner och verktyg. Att visa rapporter direkt på sitt intranät är ett effektivt sätt att kommunicera ut företagsinformation till sina anställda. Kombinerar ni dessutom exempelvis Power BI-rapporter med användbara verktyg för inmatning, har ni tagit ett stort steg mot effektiv digitalisering i molnet.

Svårt att välja?

Kontakta oss så ger vi förslag på teknisk lösning för er. Läs också om vanligt förekommande scenarier och vilka tekniker vi rekommenderar för olika behov. Läs mer >>

+46 73 640 60 27
info@sprybi.se

Kontor

Göteborg – HQ
Kungsportsavenyn 21
411 36 Göteborg

Stockholm
Vasagatan 16
111 20 Stockholm

Följ oss

Nyhetsbrev


© 2019 Spry AB All rights reserved