Power BI-konsult

Lyckas med Power BI med expertkonsulter från Spry

Letar du efter en Power BI-konsult som kan hjälpa er till bättre beslutsfattande och högre måluppfyllelse? Vi på Spry är specialiserade på Power BI och våra konsulter har mångårig erfarenhet av att på bästa sätt se till att ni kan maximera nyttan och möjligheterna i ert beslutsstöd.

Så vad är det då som definierar en bra Power BI-konsult? Jo, det första vi tänker på är förstås de djupa tekniska kunskaperna om Power BI. Personen måste verkligen veta vad han eller hon pratar om och måste även vara kompetent i alla de olika delar som rör utveckling inom Business Intelligence. Här pratar vi om allt från integrationer med andra system, datalager och modellering till prestandaoptimering, säkerhet och framtidssäkring. Konsulten behöver också veta vilka möjligheter som finns med lokala (on-prem) lösningar jämfört med molnlösningar som Azure för att kunna möta kraven på den infrastruktur lösningen bygger på.

Den andra delen som utmärker en duktig Power BI-konsult är förmågan att ta fram och visualisera den information som krävs för rätt ändamål. Förutom att det ska vara visuellt attraktivt med en god design, ska innehållet vara anpassat till det specifika behov som råder. Möjligheterna att anpassa gränssnitten i Power BI är många och det gäller att veta vilka flöden användarna behöver i rapporterna och vilka typer av diagram, tabeller, former och format som lämpar sig bäst. En duktig konsult belyser de möjligheter som finns och bjuder in till delaktighet under hela projektets gång.

Den tredje delen som utmärker en riktigt kompetent konsult är förmågan att leverera värde och att se och lyfta de människor som ska använda eller påverkas av det som levereras. Här behöver man som Power BI-konsult dels kunna förstå den verksamhet och det behov man försöker täcka, och dels kunna sätta sig in i användarnas förutsättningar och möjligheter. Vi på Spry praktiserar Modern Agile i vårt arbete vilket innefattar principer och tankesätt som adresserar precis den här typen av frågor. Genom att fokusera på värde och människan kan vi säkerställa att det vi faktiskt producerar kommer till nytta och att ni som kund får en bra språngbräda in i framtiden.

Med ovanstående tre kompetensområden kan du som kund känna dig trygg i att vi på ett bra sätt kan accelerera er verksamhet med datadrivna beslut. Så ta hjälp av en Power BI-konsult från Spry genom att kontakta oss redan i dag.

+46 73 640 60 27
info@sprybi.se

Kontor

Göteborg – HQ
Kungsportsavenyn 21
411 36 Göteborg

Stockholm
Vasagatan 16
111 20 Stockholm

Följ oss

Nyhetsbrev


© 2019 Spry AB All rights reserved