Beslutsstöd

Specialister på Business Intelligence och Advanced Analytics

Beslutsstöd? Business Intelligence? Advanced Analytics? Ja de tekniska termerna är många och vi reder ut dem här.

Vad är Business Intelligence?

För att kunna styra en verksamhet mot uppsatta mål krävs förståelse och kunskap om den egna verksamheten och dess omvärld. Valutan för att kunna få dessa insikter kallas för data. Dessa data finns dels i era system som ni arbetar med dagligen men också överallt omkring oss.

Business Intelligence, som också kallas för beslutsstöd på svenska, handlar om att bearbeta och visualisera de data som är till nytta för ett specifikt ändamål. Genom att skapa tydliga, precisa och interaktiva rapporter för användare med olika behov, kan ni lära er och få insikter om er verksamhet som är helt avgörande för att kunna fatta rätt beslut.

Genom att visualisera verksamhetskritiska data har vi också tagit steget mot det som kallas för datadrivna beslut. Och med en florerande marknad med ökad konkurrens så är detta ett måste. För många företag kan det dock vara svårt att veta i vilken enda man ska börja. Så kontakta oss på Spry så hjälper vi er att superladda er verksamhet och lyckas på er resa in i framtiden!

Vad är Advanced Analytics?

Mängden data växer exponentiellt i takt med den tekniska utvecklingen och våra förändrade vanor. Många menar att data är det nya guldet och Advanced Analytics handlar just om hur vi med hjälp av datorns intelligens och kraft kan förädla dem.

Genom att använda avancerade algoritmer inom Machine Learning och Data Science kan vi hitta mönster och samband i komplexa datamängder som annars inte hade varit möjligt. Med Advanced Analytics kan vi söka svaren på frågeställningar så som köpmönster, rekommendationer, kundsegmentering och potentiell lönsamhet. Men vi kan också göra avancerade prediktiva analyser baserat på historiskt utfall och framtida scenarier. Detta ger ett beslutsstöd utöver det vanliga.

+46 73 640 60 27
info@sprybi.se

Kontor

Göteborg – HQ
Kungsportsavenyn 21
411 36 Göteborg

Stockholm
Vasagatan 16
111 20 Stockholm

Följ oss

Nyhetsbrev


© 2019 Spry AB All rights reserved