Vårt erbjudande

Konsulttjänster inom utveckling och management – Business Intelligence och Advanced Analytics

Utveckling

Rapporter och dashboards

Beslutsstöd handlar om tydliga och tillförlitliga rapporter och dashboards anpassade till en specifik målgrupp. Vid införandet av ett BI-system är det viktigt att…
Läs mer >>

Inbäddade rapporter i egna appar

Vill ni erbjuda era kunder kraftfulla rapporter direkt i era system? Har ni exempelvis en kundportal där era kunder har tillgång till användarfunktioner…
Läs mer >>

Mobilt beslutsstöd

Det moderna samhället ställer höga krav på information och tillgänglighet. Vi tar allt mer för givet att vi ska kunna utföra vårt arbete oberoende av tid och plats. Självklart kan…
Läs mer >>

Advanced Analytics

Inom området Advanced Analytics används AI, maskininlärning och statistik för att hitta mönster och samband i stora datamängder som inte är möjligt för den mänskliga…
Läs mer >>

Data warehouse och integration

I en verksamhet finns ofta flera olika datakällor med relaterade och intressanta data att arbeta med. Det kan exempelvis finnas separata CRM-, order- och ekonomisystem…
Läs mer >>

Appar för desktop, mobil och webb

Vid införandet av nya beslutsstöd är det vanligt att vi kompletterar de befintliga systemen med ytterligare verktyg för exempelvis budget och prognos , kostnads…
Läs mer >>

Management och acceleration

Förstudie

Arbetet i en förstudie går övergripande ut på att samla in den information som ger förutsättningar för att kunna planera och genomföra ett lyckat projekt. I början…
Läs mer >>

Rådgivning och strategi

Behöver ni hjälp i ert strategiska arbete och att rita upp kartan för hur ni ska nå era mål? Vi på Spry är vana att ha en rådgivande roll i strategiska frågor såväl som att…
Läs mer >>

Agil projektledning

Genom att ta vår hjälp inom agil projektledning säkerställer ni en projektstyrning som sätter fokus på affärsvärde. Vi tillämpar dagligen agila projektmetoder både internt och…
Läs mer >>

Utbildning i Power BI

Vill du lära dig hemligheterna i Power BI och hur du själv kan lyfta er data till visuella, interaktiva och användbara rapporter? Vi erbjuder färdiga Power BI-kurser för dig och ditt företag…
Läs mer >>

+46 73 640 60 27
info@sprybi.se

Kontor

Göteborg – HQ
Kungsportsavenyn 21
411 36 Göteborg

Stockholm
Vasagatan 16
111 20 Stockholm

Följ oss

Nyhetsbrev


© 2019 Spry AB All rights reserved