Utveckling

Låt oss superladda er verksamhet med kraftfulla system och datadrivna beslutsstödslösningar

I vårt erbjudande inom utveckling ingår allt inom Business Intelligence och Advanced Analytics. Vi fokuserar framförallt på Microsofts verktyg och arbetar med allt från integration och Azure till Power BI-utveckling med rapporter och dashboards.

Rapporter och dashboards

Beslutsstöd handlar om tydliga och tillförlitliga rapporter och dashboards anpassade till en specifik målgrupp. Vid införandet av ett BI-system är det viktigt att tänka igenom aspekter så som behov, förutsättningar, integration, tillgänglighet, behörighet, layout, visualiseringar osv. Vi på Spry har lång erfarenhet av att ta fram rätt lösning utefter varje företags unika behov och önskemål.

Ett bra rapportgränssnitt ska vara anpassat till det behov användaren har i sitt arbete. Power BI är ett mångsidigt beslutsstöd som ger ett visuellt tilltalande gränssnitt med hög användarvänlighet och interaktivitet i rapporterna. Är användaren i behov av färdigpaketerade och fasta rapporter kan även Reporting Services (SSRS) vara ett alternativ. Även inom Power BI-utveckling kan vi tillhandahålla fasta rapporter vilket kan vara ett alternativ. Excel har fortfarande sitt användningsområde för de som vill kombinera rapporter och egna beräkningar med hjälp av Excels inbyggda formler och funktioner.

Det ena rapportgränssnittet utesluter inte det andra. I och med att de är integrerade kan man kombinera verktyg utefter olika användarfall. Kontakta oss på Spry så pratar vi igenom möjliga lösningar för just era behov!

Inbäddade rapporter i egna appar

Vill ni erbjuda era kunder kraftfulla rapporter direkt i era system? Har ni exempelvis en kundportal där era kunder har tillgång till användarfunktioner och specifik kundinformation, och där ni vill komplettera systemet med tydliga rapporter? Spry hjälper er att utveckla ett flexibelt och lättanvänt system med inbäddade rapporter som på ett sömlöst sätt smälter in i ert befintliga gränssnitt och grafiska profil.

Låt era produkter blir starkare på marknaden och lyft era kunders möjlighet till bättre beslutsfattande med hjälp av våra rapportinbäddningstjänster och Power BI Embedded.

Mobilt beslutsstöd

Det moderna samhället ställer höga krav på information och tillgänglighet. Vi tar allt mer för givet att vi ska kunna utföra vårt arbete oberoende av tid och plats. Självklart kan vi ge er ett mobilt beslutsstöd på era villkor.

Förutom att skapa kraftfulla mobila rapporter med till exempel Power BI Mobile ser vi även på helheten av ditt arbete och utvecklar mobila stödsystem till Android och iOS samt kompletterar Power BI-utveckling med effektiv inmatning och hantering av funktioner och relaterade data. Detta innebär att dina viktigaste arbetsredskap aldrig är längre ifrån dig än din närmaste mobiltelefon eller surfplatta.

Advanced Analytics

Inom området Advanced Analytics används AI, maskininlärning, matematik och statistik för att hitta mönster och samband i stora datamängder som inte är möjligt för den mänskliga hjärnan. Det kan handla om att söka svaret på varför ett givet utfall blev som det blev, men också om att göra prediktiva analyser givet framtida scenarier.

Vanliga användningsområden för Advanced Analytics är t.ex. att definiera vilka kundkategorier som har stor potential till köp av en viss produkt, att identifiera och hindra bedrägerier samt att identifiera köpmönster och hitta kombinationer av produkter som en viss kund skulle kunna vara intresserad av. Det kan även vara användbart för att göra scenarioanalyser av utfall utefter framtida marknadsinsatser.

Användningsområdena för Advanced Analytics är med andra ord många. Berätta för oss vad just era utmaningar är och låt oss djupdyka i er data och söka svaren med hjälp av Machine Learning och Data Science.

Data warehouse och integration

I en verksamhet finns ofta flera olika datakällor med relaterade och intressanta data att arbeta med. Det kan exempelvis finnas separata CRM-, order- och ekonomisystem samt budget och prognos i Excel. För att få en bra startpunkt i rapportskapandet behöver vi i så fall samla alla nödvändiga data i ett gemensamt data warehouse, eller datalager som det heter på svenska. Datalagret är vår ”single source of truth” och innehåller validerade och säkerställda data av hög kvalité.

Integrationen mellan datalagret och de olika datakällorna utvecklas med så kallade ETL-verktyg (Extract, Transform and Load). För er som har SQL Server finns det oftast färdiga verktyg för detta som kan användas direkt. För molnbaserade lösningar använder vi med fördel Microsoft Azure vilket ger sömlösa integrationer utan att behöva en fysisk server.

För mindre lösningar finns det även bra integrationsmöjligheter direkt in till själva rapporten.

Appar för desktop, mobil och webb

Vid införandet av nya beslutsstöd är det vanligt att vi kompletterar de befintliga systemen med ytterligare verktyg för exempelvis budget och prognos, kostnads- och intäktskalkyler, orderläggning osv. Vi kan också behöva bygga stöd för att matcha och kategorisera befintliga data med t.ex. kontoplaner, behörigheter och information om på vilket sätt data från olika datakällor hör ihop.

Oavsett vad så ser vi på Spry till att utveckla rätt systemstöd utifrån era behov. Möjligheterna är många med allt från enklare inmatning i Excel till fullskaliga desktopapplikationer för Windows, alternativt webbapplikationer för ökad tillgänglighet i molnet. Vi utvecklar också mobila system till Android och iOS som möjliggör att ni kan utföra ert arbete via mobiltelefoner och surfplattor oavsett var ni befinner er.

Kontor

Göteborg – HQ
Kungsportsavenyn 21
411 36 Göteborg

Stockholm
Vasagatan 16
111 20 Stockholm

Följ oss

Nyhetsbrev


© 2019 Spry AB All rights reserved | Integritets­policy